Sifo 500 g

02054

Nový produkt

» čistič sifónov
» určený na čistenie sifónov, odtokov umývadiel, výlevok, vaní, kuchynských drezov
» rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne

Viac detailov

3,55 €s DPH

- +

Značka: Sifo

 
Detaily

» čistič sifónov
» určený na čistenie sifónov, odtokov umývadiel, výlevok, vaní a kuchynských drezov
» rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne

SIFO
čistič sifónov

SIFO je určený na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vaní a kuchynských drezov.

Rozpúšťa: - kuchynské odpady - mastné usadeniny - vlasy

Návod na použitie:

do sifónu nasypte 50-100 g SIFA a nalejte 1/2 l vriacej vody. Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na potrubia z hliníka, zinku alebo ich zliatin.

Zloženie:

hydroxid sodný.

Upozornenie:

rozpúšťanie SIFA je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.

Nebezpečenstvo:

Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/:Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com


Hmotnosť: 500 g

Výrobca:

TATRACHEMA , výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže

Piesočná 723
908  41 Šaštín - Stráže
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com


Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

 

 

 Nebezpečenstvo

Napíšte Váš názor

Sifo 500 g

» čistič sifónov
» určený na čistenie sifónov, odtokov umývadiel, výlevok, vaní, kuchynských drezov
» rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne

Napíšte Váš názor

 
Komentáre(2)
22.04.2024

super!

Nič lepšie na trhu som neobjavila. Niektoré prípravky sú lacnejšie, ale neúčinné. Ostávam naďalej pri značke SIFO.

  • Bol pre Vás komentár užitočný?
  • (0) (0)
21.03.2022

:-)

Veľmi dobre čistí až na to, že je to trochu drahé, na pomer cena verzus množstvo,
ale čistí SKVELE!!!!!!!

  • Bol pre Vás komentár užitočný?
  • (1) (0)

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop