Fixinela perfekt na sprchové kúty 500 ml

01226

Nový produkt

» špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie sprchových kútov
» odstraňuje vodný kameň a vytvára ochranný film

Viac detailov

3,19 €s DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie sprchových kútov
» odstraňuje vodný kameň a vytvára ochranný film

FIXINELA perfekt
na sprchové kúty

Špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie sprchových kútov.

Odstraňuje vodný kameň a vytvára ochranný film, ktorý zaručuje:

  1. Ľahké čistenie - netvoria sa vodné kvapky, voda odteká ako tenký film.
  2. Rýchle sušenie – povrchy sa sušia rýchlejšie bez viditeľných škvŕn.
  3. Trvalý účinok - účinok trvá počas niekoľkých oplachovaní.

Návod na použitie:

Prípravok nastriekajte na navlhčený znečistený povrch a rovnomerne rozotrite hubkou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).

Obsahuje:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(2-propylheptyl)-omega-hydroxy.

Nebezpečenstvo:

Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

5 – 15% izopropanol,< 5% neiónový tenzid, < 5% polyamín, < 5% kyselina citrónová, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum,LIMONENE,LINALOOL.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Objem:500 ml

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

UFI: W940-A0E9-S00S-W6PS


ohen.png 
              Nebezpečenstvo

Napíšte Váš názor

Fixinela perfekt na sprchové kúty 500 ml

» špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie sprchových kútov
» odstraňuje vodný kameň a vytvára ochranný film

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop