Sifo 100 g

02049B

Nový produkt

» čistič sifónov
» určený na čistenie sifónov, odtokov umývadiel, výlevok, vaní a kuchynských drezov
» rozpúša kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne

Viac detailov

1,00 €s DPH

- +

Značka: Sifo

 
Detaily

» čistič sifónov
» určený na čistenie sifónov, odtokov umývadiel, výlevok, vaní a kuchynských drezov
» rozpúša kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne

SIFO
čistič sifónov

Sifo je určený na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vaní a kuchynských drezov.

Rozpúšťa:

  • kuchynské odpady
  • mastné usadeniny
  • vlasy

Návod na použitie:

na vyznačenom mieste otvorte vrecko pomocou nožníc, nasypte celýobsah vreckado sifónu a zalejte 1/2 l vriacej vody. Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na potrubia z hliníka, zinku alebo ich zliatin.

Zloženie:

hydroxid sodný.

Upozornenie:

rozpúšťanie prípravku Sifo je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.

Nebezpečenstvo:

Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU(alebo vlasmi):Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Hmotnosť: 100 g
 

Výrobca:

TATRACHEMA , výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže

Piesočná 723
908  41 Šaštín - Stráže
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166


 Nebezpečenstvo

      

Napíšte Váš názor

Sifo 100 g

» čistič sifónov
» určený na čistenie sifónov, odtokov umývadiel, výlevok, vaní a kuchynských drezov
» rozpúša kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop