Fixinela perfekt kúpeľňa 500 ml

01074A

Nový produkt

» čistiaci prostriedok na čistenie plastových vaní, umývadiel, vodovodných batérií, obkladačiek
» odstraňuje nečistoty a vodný kameň, zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu

Viac detailov

3,19 €s DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» čistiaci prostriedok na čistenie plastových vaní, umývadiel, vodovodných batérií,obkladačiek
» odstraňuje nečistoty a vodný kameň, zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu

FIXINELA perfekt
kúpeľňa

  • rýchlo a ľahko odstráni nečistoty a vodný kameň z vodovodných batérií, plastových vaní, umývadiel a obkladačiek
  • zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu.

Upozornenie:

Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).

Návod na použitie:

Prípravok nastriekajte na navlhčené znečistené miesto a rovnomerne rozotrite hubkou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

< 5 % aniónové tenzidy, < 5 % neiónové tenzidy, < 5 % kyselina citrónová, 5-15% izopropanol, parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

UFI: NT10-N0DS-W00E-Q9SW

 
                      Pozor

Napíšte Váš názor

Fixinela perfekt kúpeľňa 500 ml

» čistiaci prostriedok na čistenie plastových vaní, umývadiel, vodovodných batérií, obkladačiek
» odstraňuje nečistoty a vodný kameň, zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu

Napíšte Váš názor

 
Komentáre(1)
19.03.2024

Krásny lesk

Vyskúšané. Vodný kameň odstránila bez problémov. A hlavne umývadlo a vaňa sa skutočne krásne leskne.

  • Bol pre Vás komentár užitočný?
  • (0) (0)

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop