BROS KARBID granulát 500g

08725P

Nový produkt

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

4,38 €s DPH

4,87 €s DPH

-10%

- +

 
Detaily

BROS KARBID

Zloženie: Granulárny karbid PN-82/C-23050
Calcium carbide 006-004-00-9

Zápalky sú tradičným nástrojom pre zapálenie oblúkovej lampy, ale z dôvodu vysokej vlhkosti vzduchu v jaskyni sa vám s nimi podarí lampu zapáliť iba 2 - 3 krát, a to aj v prípade, keď ich budete uchovávať vo vodotesnom plastovom obale. Použitie zapaľovača je oveľa praktickejšie. Pokiaľ dôjde ku spotrebovaní plynu, postačí pre zapálenie lampy tiež iskra z kresadla. V súčasnej dobe je najspoľahlivejším spôsobom zapálenie čelového svietidla piezoelektrický zápalný systém Petzl. V prípade problémov s fungovaním lampy ju vždy po 4 - 5 hodinách prevádzky vyčistite. Uhlík je nutné prevážať vo vodotesnom balení. Generátor plynu naplňte uhlíkom iba z dvoch tretín tak, aby zostal dostatok priestoru pre uhlíkové zvyšky, ktorých objem je väčší. Uhlíkové zvyšky je nutné odstraňovať každých 4 - 5 hodín, a to aj v prípade, že lampa funguje správne. Odpad nenechávajte v jaskyni, ale uchovávajte ho v plastových obaloch a zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

 

             Nebezpečenstvo

H260 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P223 Zabráňte kontaktu s vodou.
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie používajte hasiaci alebo suchý prášok. Neodporúča sa uhasiť požiar mokrým hasením, pretože to môže viesť k následnému opätovnému vzplanutiu požiaru.
P402 + P404 Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. Pri požití: nevyvolávajte zvracanie. Ak je postihnutá osoba pri vedomí, podajte jej vaječné bielka alebo mlieko. Vyhľadajte lekársku pomoc. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Výrobca:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383,
Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Napíšte Váš názor

BROS KARBID granulát 500g

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop