BROS stromový balzam KORO-DERMA 350g

02211P

Nový produkt

Štepársky vosk na ošetrenie poranenia stromov a kríkov. Chráni poškodený povrch proti hubovým infekciám. Vytvára odolnú vrstvu, chráni proti vysychaniu a urýchľuje hojenie rán. Balenie obsahuje aj aplikátor.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

2,70 €s DPH

3,00 €s DPH

-10%

- +

 
Detaily

BROS stromový balzam

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych a neprofesionálnych používateľov

BROS stromový balzam na ošetrovanie rán u drevín pri štepeniu, mechanickom poškodení, odreninách, prasknutiu v dôsledku mrazu, poškodení spôsobeným divokou zverou pod. BROS stromový balzam chráni poranené miesta proti infekciám spôsobeným patogénmi vrátane húb. Vytvára trvalý pružný film, odolný proti pôsobeniu atmosférických vplyvov. Stromový balzam chráni aj proti vysychaniu, urýchľuje hojenie a uzatváranie rán.

Biologická funkcia pomocného prostriedku: pasívne pomocný prostriedok

Formulačná úprava: pasta

AKTÍVNA ZLOŽKA:

etoxylované alkoholy C12-C14, 0,9 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE: nepožaduje sa

Výstražné slovo sa nepožaduje

EUH208 Obsahuje izothiazolony. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca a držiteľ autorizácie:

BROS Sp. z o. o. sp. k., ul. Karpia 24, Poznań, Poľská republika
tel.: +48 61 826 25 12,
export@bros.pl,
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383,
Radoľa 023 36,
Slovenská republika,
tel.: +48 61 826 25 12


Číslo autorizácie ÚKSÚP: 16-20-1812

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Účel použitia

ochrana rán po reze, ochrana rán po mechanickom poškodení

Ochrannú lehotu (OL) nie je nutné stanoviť.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Pred použitím prípravok premiešajte, až dosiahne jednotnú konzistencu. Balzam musí byť použitý priamo po prerezaní alebo čo najrýchlejšie po každom poškodení dreviny. Vrstvu prípravku BROS stromový balzam nanášajte na očistenú ranu a 2 cm okolo ich okrajov. Prípravok môžete používať po celý rok. Silný dážď priamo po aplikácii môže poškodiť ochrannú vrstvu.

Neaplikujte v období mrazov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pri práci s prípravkom používajte vhodný ochranný odev, rukavice najlepšie z textilného materiálu a pracovnú alebo ochrannú obuv.

Neznečisťujte vodu pomocným prostriedkom alebo jeho obalom.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

PRVÁ POMOC:

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy (napr. alergická kožná reakcia) alebo v prípade zasiahnutia očí kontaktujte lekára.

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky: na zasiahnutú časť pokožky použite najprv čistiacu pastu s abrazívnym účinkom, pokožku potom následne dobre opláchnite vodou.

Iné expozície sa nepredpokladajú.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o pomocnom prostriedku, s ktorým sa pracovalo, a o poskytnutej prvej pomoci. Postup prvej pomoci možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: Telefón nepretržite: +421 254 774 166

SKLADOVANIE: Teplota skladovania +5 C až +30 C. Chráňte pred mrazom! Prípravok uchovávajte v dobre uzavretom obale.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV: Zvyšky produktu a prázdne nádoby zlikvidujte s domovým odpadom.

Napíšte Váš názor

BROS stromový balzam KORO-DERMA 350g

Štepársky vosk na ošetrenie poranenia stromov a kríkov. Chráni poškodený povrch proti hubovým infekciám. Vytvára odolnú vrstvu, chráni proti vysychaniu a urýchľuje hojenie rán. Balenie obsahuje aj aplikátor.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop