BROS mäkká návnada na myši a potkany 150g

04260P

Nový produkt

Jedovatá nástraha vo forme pasty, ktorá je pre hlodavce atraktívna.Je odolná voči plesniam, preto je vhodná do všetkých priestorov. Má mumifikačné vlastnosti. Obsahuje látku, ktorá bráni náhodnému užitiu ľudmi alebo domácimi zvieratami.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

2,16 €s DPH

2,40 €s DPH

-10%

- +

 
Detaily

BROS mäkká návnada na myši a potkany

Pasta na likvidáciu myší vo vnútri budov a likvidáciu potkanov vo vnútri a okolo budov. Obsahuje nástrahu, ktorá je pre hlodavce veľmi príťažlivá a funguje už po prvom použití. Účinok oneskorený o niekoľko dní bráni hlodavcom spájať jed s likvidáciou iných jedincov. Výrobok má mumifikačný účinok a obsahuje látku, ktorá zabraňuje náhodnému požitiu u ľudí a domácich zvierat. Je odolný voči vlhkosti, prachu a plesni.

Návod na použitie:

Umiestňujte len do nástrahových staničiek zabezpečených pred náhodným otvorením na miestach, kde boli spozorované hlodavce: neďaleko ich nor/dier, kŕmnych a chovných oblastí a na cestičkách hlodavcov.

Myš domová: použite 60 g na každých 5 - 10 m.

Potkan hnedý: použite 100 g na každých 5 - 10 m.

Nástrahové staničky a spotrebu nástrahy monitorujte, nástrahu doplňte a uhynuté hlodavce odstráňte po 2-3 dňoch po nasadení vo vnútri alebo po 5-7 dňoch po nasadení okolo budov a potom aspoň raz do týždňa.

Pred použitím výrobku zvážte likvidáciu hlodavcov bez chemických prostriedkov.

Hlodavce sú veľmi nedôverčivé a majú vynikajúci čuch. Preto musia byť nádoby a rukavice používané pri práci s výrobkom bez zápachu.

Okrem toho treba z blízkeho okolia nástrahových staničiek odstrániť všetky potraviny príťažlivé pre hlodavce.

Oblasť, kde boli spozorované hlodavce, pred použitím výrobku nečistite, pretože ich to môže znechutiť a odradiť od konzumácie nástrahy.

Keď používate výrobok okolo budov, umiestnite ho v oblastiach, ktoré nebývajú zatopené vodou, nástrahové staničky monitorujte a kontaminovanú a vodou zničenú nástrahu vymeňte.

Nástrahu nevyberajte zo sáčkov.

Ak je potrebné použiť viacero nástrahových staničiek, mali by sa umiestniť v rozstupoch aspoň 10 m na kontrolu mierneho zamorenia hlodavcami a aspoň 5 m na kontrolu vážneho zamorenia hlodavcami.

Ak je to možné, nástrahové staničky by mali byť ukotvené k zemi alebo iným povrchom/konštrukciám.

Po umiestnení nástrahy by ste mali prijať preventívne opatrenia na zvýšenie konzumácie jedu a zníženie možnosti opätovného zamorenia (zablokovať otvory, odstrániť potraviny a nápoje).

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.


         Pozor

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krv) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P280 Noste ochranné rukavice.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah a/alebo nádobu ako nebezpečný odpad v registrovanom zariadení alebo podniku v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pred použitím výrobku si prečítajte nálepku a informácie poskytované s výrobkom a prijaté v mieste predaja a podľa nich postupujte.

Nástrahové staničky by mali byť umiestnené na miestach nedostupných pre deti, domáce zvieratá a iné zvieratá, pre ktoré nie je nástraha určená.

Označte ich, jasne uveďte názov výrobku, číslo povolenia a názov aktívnej zložky a poskytnite tieto informácie: „obsahuje rodenticíd“, „neotvárajte a nepresúvajte“, „v prípade núdze kontaktujte toxikologické centrum“ a zároveň uveďte aj telefónne číslo tohto centra.

Nepoužívajte v blízkosti potravín, nápojov, krmiva, položiek a povrchov, ktoré prichádzajú do styku s jedlom, a drenážnych systémov.

Počas práce s výrobkom nejedzte, nepite ani nefajčite.

Po použití si umyte ruky a pokožku na miestach, ktoré prišli do styku s výrobkom.

V danej oblasti nepoužívajte dlhodobo rodenticídy, ktoré obsahujú antikoagulanty (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie ich aktivity).

Nepoužívajte dlhšie ako 35 dní a ak sú hlodavce po tomto čase stále aktívne, kontaktujte špecialistu.

Nebezpečné pre životné prostredie.

Prvá pomoc:

Kontaminácia pokožky: pokožku poumývajte veľkým množstvom vody a mydlom.

Kontaminácia očí: vyberte kontaktné šošovky (ak ich používate), vypláchnite oči kvapalinou na preplachovanie očí alebo vodou, držte očné viečka otvorené po dobu aspoň 10 minút.

V prípade požitia si starostlivo vypláchnite ústa vodou.

Osobe v bezvedomí nevkladajte nič do úst. Nevyvolávajte vracanie.

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, lekárovi ukážte nálepku a obal výrobku.

Ak výrobok požije domáce zviera, kontaktujte veterinára. Protilátka: vitamín K 1 podaný iba lekárom alebo veterinárom.

V prípade potreby kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66

Vedľajšie účinky: v prípade prehltnutia môžu byť symptómy oneskorené a zahŕňajú krvácanie z nosa alebo ďasien a vo vážnejších prípadoch podliatiny a krv v moči a stolici.

Prázdny obal, zvyšky výrobku, použité nástrahové staničky a uhynuté hlodavce by sa mali zlikvidovať v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Keďže hrozí riziko ochorení prenášaných hlodavcami, vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou, používajte rukavice a nástroje.

Skladujte v pôvodnom, tesne uzavretom obale na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste z dosahu detí a zvierat, pre ktoré nie je nástraha určená.

Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Neskladujte spolu s potravinami, nápojmi alebo krmivom.

Trvanlivosť: 2 roky od dátumu výroby pri izbovej teplote.

Účinná látka:

bromadiolón 0,0029% (0,029 g/kg) látka skupiny antikoagulantov.

Číslo autorizácie: SK14-MRS-008

Na všeobecné použitie.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Výrobca a držiteľ autorizácie:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24 Poznań,
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Napíšte Váš názor

BROS mäkká návnada na myši a potkany 150g

Jedovatá nástraha vo forme pasty, ktorá je pre hlodavce atraktívna.Je odolná voči plesniam, preto je vhodná do všetkých priestorov. Má mumifikačné vlastnosti. Obsahuje látku, ktorá bráni náhodnému užitiu ľudmi alebo domácimi zvieratami.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop