BROS- granulát proti mravcom 60g + 20% grátis

02906P

Nový produkt

Výrobok na likvidáciu mravcov vo forme granulovanej návnady. Mravce zanesú jed do hniezda, čo vedie k likvidácii celej kolónie.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

1,53 €s DPH

1,70 €s DPH

-10%

- +

 
Detaily

BROS granulát proti mravcom IV

Granulát na použitie proti mravcom v miestnostiach a ich bezprostrednom okolí, vrátane terás, balkónov, altánkov, chodníkov, príjazdových ciest atď.

Návod na použitie:

Nasypte cca 10 gramov produktu na hniezdo a cestičky, kadiaľ sa hmyz pohybuje. Hmyz následne zanesie prášok do hniezda. V miestnostiach nasypať prípravok na kus kartónu, aby sme nezamazali plochy. Mravce uhynú asi 24 hodín po aplikácii. V prípade potreby postup opakujte. V prípade, že sú hrudky treba produkt dobre pretrepať - preparát nestráca úžitkové vlastnosti.
Pokiaľ dôjde k odstráneniu produktu z miesta použitia vetrom alebo dažďom, opakujte postup.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok používajte bezpečne.

         Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
EUH208 Obsahuje permetrín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat. Nevylievajte do kanalizácie, vodných tokov alebo nádrží vody.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiadúcich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiadúce účinky.

Uchovávajte oddelene od potravín.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

permetrín 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g)

Reg.č.: bio/486/D/18/CCHLP

Pre všeobecné použitie.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Výrobca:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Napíšte Váš názor

BROS- granulát proti mravcom 60g + 20% grátis

Výrobok na likvidáciu mravcov vo forme granulovanej návnady. Mravce zanesú jed do hniezda, čo vedie k likvidácii celej kolónie.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop