TEP COMFORT 500 ml

03133

Nový produkt

» prípravok na čistenie kobercov a čalúnenia s antistatickou prísadou

Viac detailov

2,48 €s DPH

2,76 €s DPH

-10%

- +

Značka: Tep

 
Detaily

» prípravok na čistenie kobercov a čalúnenia s antistatickou prísadou
» slúži na čistenie všetkých druhov kobercov, poahových látok čalúneného nábytku, rohoží, kobercov v automobiloch
» aktívna pena prípravku rozpúša a unáša nečistotu, ktorá sa po uschnutí povysáva
» polymérna disperzia pridaná do prípravku zabezpečí väčšiu odolnosť kobercov voči zašpineniu

TEP COMFORT

  • prípravok na tepovanie kobercov a čalúnených súprav
  • penivý s antistatickou prísadou

Návod na použitie:

Pred čistením s prípravkom Tep COMFORT dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača. Prípravok nastriekajte na znečistenú plochu a rozotrite pomocou špongie. Po zaschnutí zbytky vysajte vysávačom.

Ošetrený výrobok. Obsahuje5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).

Obsahuje:

C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli; sek-C14-17-alkánsulfónové kyseliny, sodné soli.

Nebezpečenstvo: 

Spôsobuje vážne poškodenie očí. EUH208 Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón /3:1/. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ:  Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Okamžite volajte lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

5 - 15 % aniónové tenzidy, < 5 % akrylátový kopolymér, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Objem: 500 ml
 

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com
 

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166 

UFI: UP50-E0FN-P00P-GP0T

 

 

Nebezpečenstvo

Napíšte Váš názor

TEP COMFORT 500 ml

» prípravok na čistenie kobercov a čalúnenia s antistatickou prísadou

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (3):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop