Plamo 300 g

09153

Nový produkt

» pevný zakurovač
» ideálny pre všetky druhy záhradných roštov, pre krby, kachle, otvorené ohniská
» s predĺženou dobou horenia, s radikálne zníženou tvorbou dymu

Viac detailov

1,66 €s DPH

- +

Značka: Plamo

 
Detaily

» pevný zakurovač
» ideálny pre všetky druhy záhradných roštov, pre krby, kachle, otvorené ohniská
» s predĺženou dobou horenia, s radikálne zníženou tvorbou dymu

PLAMO
pevný zakurovač
 

Pre kachle, sporáky, otvorené ohne, kozuby, grilovacie rošty a pod.

  • s predĺženou dobou horenia
  • s radikálne zníženou tvorbou dymu

Obsahuje:

petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej.

Návod na použitie:

Kocku PLAMA obložíme drevom alebo uhlím a zapálime.

Nebezpečenstvo:

Horľavá tuhá látka. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje formaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice.V prípade požiaru:na hasenie použite práškový, penový alebo snehový hasiaci prístroj.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte  lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:vyhľadajte lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Karta údajov o zložkáchwww.tatrachema.com

Hmotnosť: 300 g

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com
 

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

 

pozor.png ohen.png prostredie.png

                          Nebezpečenstvo

 

Napíšte Váš názor

Plamo 300 g

» pevný zakurovač
» ideálny pre všetky druhy záhradných roštov, pre krby, kachle, otvorené ohniská
» s predĺženou dobou horenia, s radikálne zníženou tvorbou dymu

Napíšte Váš názor

 
Komentáre(2)
08.02.2020

Plamo

Super. Spokojnosť.

  • Bol pre Vás komentár užitočný?
  • (0) (0)
30.12.2017

Rozdelenie na mensie kusky.

Co sa týka delenia na menšie kúsky tak nie je nad klasické PEPO.

  • Bol pre Vás komentár užitočný?
  • (0) (0)

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (16):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop