FIXINELA PLUS 500ml

01258

Nový produkt

1,81 €s DPH

2,01 €s DPH

-10%

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

tekutý kyslý čistiaci prostriedok

Vlastnosti: Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok obsahujúci organickú kyselinu a účinné tenzidy. Slúži na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, hygienických zariadení, rozpúšťa usadeniny z vodného a močového kameňa, odstraňuje zastaralú špinu a iné usadeniny. Fixinela plus je vhodná na čistenie v potravinárskom priemysle na veľmi znečistené plochy.

Zloženie: 5-15 % kyselina citrónová, menej ako 5 % neiónový tenzid,parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, farbivá.

Dávkovanie a použitie:

Prípravok naneste na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť cca 20 minút a opláchnite čistou vodou / sprcha, mokrá handra/. Nepoužívajte na materiály podliehajúce účinkom kyselín.

Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia: Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícií.

Nebezpečenstvo:

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

EUH208 Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:  

P102       Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264       Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

P280       Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Okamžite volajte lekára.

P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

 

Pokyny na zneškodnenie:

P501     Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

 

Skladovanie: Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do +30°C.

Balenie: 500ml

 

Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale.

 

Napíšte Váš názor

FIXINELA PLUS 500ml

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (18):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop