BROS Microbec WC Bio gél 750ml

00197P

Nový produkt

Gél na čistenie záchodov v systémoch s biologickým odbúravaním obsahu odpadových jám a v ekologicky šetrných čistiarňach odpadových vôd. Zaručuje účinné čistenie bez narušenia prirodzenej bakteriálnej flóry v odpadových nádržiach. Gél odstraňuje nečistoty, vodný kameň a nepríjemné pachy.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

3,93 €s DPH

4,37 €s DPH

-10%

- +

 
Detaily

Microbec WC bio gel

Gél na čistenie toaliet v systémoch, kde sa používajú výrobky na biodegradáciu obsahu žúmp a ktoré sú pripojené k lokálnym systémom čistenia odpadových vôd.

Špeciálny gél obohatený baktériami a enzýmami garantuje účinné čistenie bez poškodenia prirodzenej bakteriálnej flóry nádrží. Navyše komponenty výrobku pomáhajú vytvárať optimálne podmienky pre intenzívne rozmnožovanie a rast prospešných baktérií v žumpách a systémoch čistenia odpadových vôd.

  • Odstraňuje nečistoty, vodný kameň a nepríjemný zápach.
  • Borowicowaty vôňa zabezpečuje hygienickú sviežosť.
  • Pravidelné používanie výrobku zabraňuje upchávaniu kanalizácie a zanášaniu nádrží a podporuje výkonnosť lokálnych systémov čistenia odpadových vôd
  • Špeciálny tvar fľaše zjednodušuje používanie výrobku a uľahčuje čistenie na ťažko dostupných miestach

Používanie:

Čistený povrch dôkladne pokryte výrobkom, nechajte pôsobiť 20 minút a potom opláchnite vodou.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte dvakrát týždenne. V prípade silného znečistenia postup zopakujte. Nepoužívajte spolu s dezinfekčnými prípravkami a čistiacimi prostriedkami s obsahom chlóru.

Bezpečnostné opatrenia:

        Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66.

Skladovať v pôvodnom, tesne uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat.

Obsahuje:

neiónové tenzidy < 5 %, enzýmy < 5 %, vôňu, konzervačné látky (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Výrobca:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Napíšte Váš názor

BROS Microbec WC Bio gél 750ml

Gél na čistenie záchodov v systémoch s biologickým odbúravaním obsahu odpadových jám a v ekologicky šetrných čistiarňach odpadových vôd. Zaručuje účinné čistenie bez narušenia prirodzenej bakteriálnej flóry v odpadových nádržiach. Gél odstraňuje nečistoty, vodný kameň a nepríjemné pachy.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop