Diava pasta na parkety 7 kg

07094A

Nový produkt

» pasta na parkety
» vhodná na leštenie a konzervovanie podlahovín z dreva

Viac detailov

52,90 €s DPH

- +

Značka: Diava

 
Detaily

» pasta na parkety
» vhodná na leštenie a konzervovanie podlahovín z dreva


DIAVA
pasta na parkety

Je určená na leštenie a konzervovanie parketových a linoleových podláh.

Návod na použitie:

Veľmi znečistenú podlahu najskôr očistíme brúsením, drôtikovaním alebo umytím. 

DIAVU pastu na parkety nanesieme rovnomerne na suchú podlahu a necháme zaschnúť. Kefou alebo handrou preleštíme.

Obsahuje:

benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký.


Nebezpečenstvo:

Horľavá tuhá látka. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Uchovávajte mimo dosahu tepla,horúcich povrchov,iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.Zabráňte vdychovaniu pár. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

> 30 % zmes alifatických uhľovodíkov.


Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Karta bezpečnostných údajov: www.tatrachema.com

Hmotnosť: 7 kg

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166ohen.png pozor.png prostredie.png
                           Nebezpečenstvo

Napíšte Váš názor

Diava pasta na parkety 7 kg

» pasta na parkety
» vhodná na leštenie a konzervovanie podlahovín z dreva

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (11):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop