BROS Microbec tablety do žúmp, septikov a ČOV 1x20g

02358P

Nový produkt

Mikrobiologický enzymatický výrobok vo forme tabliet pre biologické odbúranie obsahu odpadových nádrží.

Cena je uvedená za 1ks tablety.

Balenie obsahuje 16ks tabliet.

Možnosť objednávať len celé balenia.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

0,75 €s DPH

0,83 €s DPH

-10%

- +

 
Detaily

Microbec ultra tabs tabletky do žump, septikov a ČOV

Mikrobiologický enzymatický produkt vo forme tabliet pre biologický rozklad obsahu odpadových jám (septikov).
Pri pravidelnom používaní pomáha prípravok Microbec biologicky likvidovať obsah odpadových jám(septikov), čo vedie k menšej frekvencii vyprázdňovania, k zvýšeniu účinnosti čistiarne odpadových vôd. Súčasne tiež odstraňuje nepríjemný zápach a čistí odpadové potrubie.

Pôsobenie prípravku:

Microbec obsahuje špeciálne kultúry baktérií a enzýmy, ktoré urýchľujú prirodzený proces rozkladu organického odpadu vrátane odpadkov, tukov, rastlinných zvyškov a papiera. Baktérie obsiahnuté vo výrobku sa rýchlo množia a po 1 hodine po aplikácii narastie ich počet v žumpe dokonca na niekoľko sto miliard.

Výrobok funguje v troch fázach: umožňuje tak účinné a rýchlu separáciu odpadu, ktorý je následne skvapalnený a následne enzymaticky rozložený na úplne bezpečné ak životnému prostrediu šetrné látky a vodu. Umožňuje odstránenie nahromadených usadenín a prekážok zo žumpy, menej časté prečerpávanie žumpy a lepšiu účinnosť systémov čistenia odpadových vôd. Výrobok nespôsobuje koróziu sanitárnych zariadení a je bezpečný pre ľudí, zvieratá aj životné prostredie.

Používanie antibiotík alebo silných dezinfekčných prípravkov s obsahom chlóru či zvýšenie množstva odpadu môže znížiť účinnosť prípravku Microbec. Aby produkt fungoval správne, odporúča sa používať udržiavaciu dávku a nepoužívať na čistenie WC tablety s obsahom chlóru. Vhodný prostriedok na čistenie WC je napříkald Microbec WC Bio gel. Prípravok Microbec je najúčinnejší pri pravidelnom používaní.

Bezpečnostné opatrenia:

         Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Vhoďte tabletu do záchodovej misy. Po rozpustení tablety (cca 10 minút) spláchnite.

Počiatočná dávka: 2 tablety na 3 m3. Udržiavacia dávka podľa tabuľky.

Udržiavacia dávka

Objem odpadovej žumpy či čistiarne odpadových vôd (v m3)

Dávkovanie
1-3
1 tableta na týždeň

4-8
2 tablety na týždeň

> 8
4 tablety na týždeň

Reaktivačné dávka po prerušení používania:

2 tablety na 2 dni, potom podľa tabuľky. V prípade dlhšieho prerušenia zdvojnásobte prvý týždeň dávkovanie.

  • Moderné riešenie pre všetky typy odpadových nádrží (vrátane biologických) a ekologických čistiarní odpadových vôd
  • Vysoký obsah prospešných baktérií
  • Rýchla a jednoduchá aplikácia
  • Šumivá formula
  • Menej časté prečerpávanie žumpy
  • Odstraňuje usadeniny, nánosy kalu a prekážky
  • Likviduje nepríjemný zápach

Obsahuje:

Aniónové povrchovo aktívne látky <5 %, enzýmy <5 %, vôňu <5 %.

Skladujte na suchom mieste. Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.


Výrobca:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Napíšte Váš názor

BROS Microbec tablety do žúmp, septikov a ČOV 1x20g

Mikrobiologický enzymatický výrobok vo forme tabliet pre biologické odbúranie obsahu odpadových nádrží.

Cena je uvedená za 1ks tablety.

Balenie obsahuje 16ks tabliet.

Možnosť objednávať len celé balenia.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop