BROS- Microbec tablety do žúmp, septikov a ČOV 16x20g

04862P

Nový produkt

Mikrobiologický enzymatický výrobok vo forme tabliet pre biologické odbúranie obsahu odpadových nádrží. Pravidelným používaním sa znižuje počet vyvážania odpadových žúmp, odstraňuje zápach a čistí upchané sanitárne systémy.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

0,58 €s DPH

- +

 
Detaily

Microbec ultra tabs tabletky do žump, septikov a ČOV

Mikrobiologický enzymatický produkt vo forme tabliet pre biologický rozklad obsahu odpadových jám (septikov).
Pri pravidelnom používaní pomáha prípravok Microbec biologicky likvidovať obsah odpadových jám(septikov), čo vedie k menšej frekvencii vyprázdňovania, k zvýšeniu účinnosti čistiarne odpadových vôd. Súčasne tiež odstraňuje nepríjemný zápach a čistí odpadové potrubie.

Pôsobenie prípravku:

Microbec obsahuje špeciálne kultúry baktérií a enzýmy, ktoré urýchľujú prirodzený proces rozkladu organického odpadu vrátane odpadkov, tukov, rastlinných zvyškov a papiera. Baktérie obsiahnuté vo výrobku sa rýchlo množia a po 1 hodine po aplikácii narastie ich počet v žumpe dokonca na niekoľko sto miliard.

Výrobok funguje v troch fázach: umožňuje tak účinné a rýchlu separáciu odpadu, ktorý je následne skvapalnený a následne enzymaticky rozložený na úplne bezpečné ak životnému prostrediu šetrné látky a vodu. Umožňuje odstránenie nahromadených usadenín a prekážok zo žumpy, menej časté prečerpávanie žumpy a lepšiu účinnosť systémov čistenia odpadových vôd. Výrobok nespôsobuje koróziu sanitárnych zariadení a je bezpečný pre ľudí, zvieratá aj životné prostredie.

Používanie antibiotík alebo silných dezinfekčných prípravkov s obsahom chlóru či zvýšenie množstva odpadu môže znížiť účinnosť prípravku Microbec. Aby produkt fungoval správne, odporúča sa používať udržiavaciu dávku a nepoužívať na čistenie WC tablety s obsahom chlóru. Vhodný prostriedok na čistenie WC je napříkald Microbec WC Bio gel. Prípravok Microbec je najúčinnejší pri pravidelnom používaní.

Bezpečnostné opatrenia:

         Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Vhoďte tabletu do záchodovej misy. Po rozpustení tablety (cca 10 minút) spláchnite.

Počiatočná dávka: 2 tablety na 3 m3. Udržiavacia dávka podľa tabuľky.

Udržiavacia dávka

Objem odpadovej žumpy či čistiarne odpadových vôd (v m3)

Dávkovanie
1-3
1 tableta na týždeň

4-8
2 tablety na týždeň

> 8
4 tablety na týždeň

Reaktivačné dávka po prerušení používania:

2 tablety na 2 dni, potom podľa tabuľky. V prípade dlhšieho prerušenia zdvojnásobte prvý týždeň dávkovanie.

  • Moderné riešenie pre všetky typy odpadových nádrží (vrátane biologických) a ekologických čistiarní odpadových vôd
  • Vysoký obsah prospešných baktérií
  • Rýchla a jednoduchá aplikácia
  • Šumivá formula
  • Menej časté prečerpávanie žumpy
  • Odstraňuje usadeniny, nánosy kalu a prekážky
  • Likviduje nepríjemný zápach

Obsahuje:

Aniónové povrchovo aktívne látky <5 %, enzýmy <5 %, vôňu <5 %.

Skladujte na suchom mieste. Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.


Výrobca:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Napíšte Váš názor

BROS- Microbec tablety do žúmp, septikov a ČOV 16x20g

Mikrobiologický enzymatický výrobok vo forme tabliet pre biologické odbúranie obsahu odpadových nádrží. Pravidelným používaním sa znižuje počet vyvážania odpadových žúmp, odstraňuje zápach a čistí upchané sanitárne systémy.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop