FIXINELA DESI proti plesni s rozprašovačom 500ml

01229PA

Nový produkt

  • fixinela desi proti plesni je tekutý fungicídny prípravok vhodný na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov atď.Je vhodný na komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov.

    Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a    informácie o výrobku.

Viac detailov

2,26 €s DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

fixinela desi proti plesni je tekutý fungicídny prípravok vhodný na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov atď.Je vhodný na komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov.

Upozornenie: Používajte biocídny prípravok bezpečne. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

Pri styku s kyselinami uvoľňuje toxický plyn chlór. Prípravok môže odfarbovať farebné predmety. Môže pôsobiť korozívne na kovy, nepoužívajte na predmety z hliníka, zinku, niklu, medi, horčíka, železa a ich zliatin. Pri kontakte s prípravkom ich ihneď opláchnite vodou.Návod na použitie:fixinela desi proti plesni sa používa neriedená. Pomocou mechanického rozprašovača prípravok naneste na ošetrované miesto. Nechajte pôsobiť 15 minút a potom opláchnite čistou vodou. Pri veľkom výskyte plesní postup opakujte. Pleseň pred čistením mechanicky neodstraňujte, aby sa nerozptýlili nebezpečné spóry plesní.Účinná látka: aktívny chlór 47g/kg uvoľňovaný z chlórnanu sodného; 0,5g/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín.Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín.Zloženie: účinná látka: aktívny chlór 47g/kg uvoľňovaný z chlórnanu sodného, 0,5g/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín, < 5% hydroxid sodný.Nebezpečenstvo:Dráždi kožu.Spôsobuje vážne poškodenie očí.Veľmi toxický pre vodné organizmy.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Nevdychujte pary a aerosóly.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.Prvá pomoc:PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.Pokyny na zneškodnenie:Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie: Prípravok skladujte v suchých priestoroch, chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplote + 5 až +25 °C. Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného v hornej časti obalu.Číslo šarže je uvedené v hornej časti obalu. Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

 

Výrobca: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

               Bulharská 40, Trnava 917 02

               Slovenská republika

               tel.:00421/335 901 111

               www.tatrachema.com

 

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Univerzitná nemocnica Bratislava

Limbova 5

833 05 Bratislava

tel.č.00421/254774166

 

Registr.:č.SR.:bio/544/D/19/CCHLP

Objem: 500 ml

Napíšte Váš názor

FIXINELA DESI proti plesni s rozprašovačom 500ml
  • fixinela desi proti plesni je tekutý fungicídny prípravok vhodný na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov atď.Je vhodný na komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov.

    Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a    informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (7):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop