BROS elektrický odparovač proti komárom pre deti 1ks + vankúšiky 10ks

04453P

Nový produkt

El. odparovač s náplňou vo forme vankúšika zabezpečuje ochranu proti komárom. Účinná látka sa odparuje, likviduje hmyz vo vnútri miestnosti a bráni ďalšiemu vletieť dovnútra. Jedna náplň chráni po dobu 10h. Balenie obsahuje 10ks vankúšikov. Vhodné pre deti staršie ako 1 rok.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

4,57 €s DPH

- +

 
Detaily

BROS elektrický odparovač proti komárom pre deti + vankúšiky 

Elektrický odparovač s vložkami napustenými účinnou látkou na boj proti komárom. Zabraňuje tomu, aby do miestnosti vlietal hmyz dokonca aj pri otvorených oknách a zažatom svetle. Jedna vložka chráni miestnosť s rozlohou 20 m² (cca 50m3) približne 10 h. Optimálna ochrana nastáva po 30 minútach po zapojení. Estetické, farebné zariadenie dokonalé ladí s farbami detských izieb.

Návod na použitie

Náplň vložte do štrbiny. Zariadenie zapojte do 220 - 230 V elektrickej zásuvky. Vznikajúca teplota spôsobí odparovanie účinnej látky. Opotrebovaná náplň mení farbu. Opotrebovanú náplň vymieňajte za novú pri odpojenom prístroji.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

Po použití elektrického odparovača si umyte ruky. Nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých sa nachádza nezakryté jedlo alebo v miestnostiach obývaných deťmi mladšími ako 1 rok, tehotnými ženami, chorými alebo alergikmi. Nepoužívajte v exteriéri. Pred použitím elektrického odparovača otvorte okná alebo po jeho použití miestnosť dôkladne vyvetrajte. Nezakrývajte zariadenie, vyhnite sa kontaktu s horľavými materiálmi a vodou. Nedotýkajte sa zapnutého elektrického odparovača kovovými predmetmi ani mokrými rukami.

        Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Vedľajšie účinky nie sú známe.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Použité zariadenie neuskladňujte s inými typmi odpadu. Uchovávajte oddelene od potravín. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti odkrytého jedla.

Pokyny na bezpečné používanie

Platí pre nasledujúce modely: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D

Informácie týkajúce sa životného prostredia:

Symbol preškrtnutého koša na výrobku signalizuje selektívny zber elektrického a elektronického odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatnými typmi odpadu. Nesprávna či nevhodná likvidácia tohto výrobku môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí z dôvodu obsahu nebezpečných látok vo výrobku. Používateľ je povinný odovzdať použité výrobky do príslušného zberného miesta na ich riadnu likvidáciu a zabrániť tak negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Nepoužívajte s predlžovacími káblami, adaptérmi a rozdvojkami. Do zásuvky nepripájajte iné elektrické spotrebiče. Pokračovanie na spodnej strane obalu.

Účinná látka:

esbiotrín 22,8 mg/vankúšik (2,47 g/100 g)

Reg.č.: bio/2675/D/10/2/CCHLP; BROS elektrický odparovač proti komárom s vložkami, pre deti

Pre všeobecné použitie.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.


Výrobca:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Toto zariadenie môžu používať deti od 14 rokov, ľudia s fyzickým a duševným postihnutím a ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti so zariadením alebo ho nepoznajú, ak sú pod dozorom alebo boli inštruovaní na bezpečné používanie zariadenia tak, aby im boli jasné všetky riziká spojené s používaním.

Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Napíšte Váš názor

BROS elektrický odparovač proti komárom pre deti 1ks + vankúšiky 10ks

El. odparovač s náplňou vo forme vankúšika zabezpečuje ochranu proti komárom. Účinná látka sa odparuje, likviduje hmyz vo vnútri miestnosti a bráni ďalšiemu vletieť dovnútra. Jedna náplň chráni po dobu 10h. Balenie obsahuje 10ks vankúšikov. Vhodné pre deti staršie ako 1 rok.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

DOPRAVA ZDARMA

Nakúpte na našom e-shope v hodnote minimálne 25 EUR a dopravu máte ZDARMA!

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop