Diava magic 250 ml

01147B

Nový produkt

» jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok
» zvláš vhodná na biely a svetlý nábytok, zanecháva ochranný film, príjemne vonia

Viac detailov

1,80 €s DPH

- +

Značka: Diava

 
Detaily

» jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok
» je určená na čistenie, leštenie a ošetrovanie všetkých druhov dreveného nábytku, zvlášť vhodná na biely a svetlý nábytok, zanecháva ochranný film, príjemnú vôňu a prirodzený vzhľad
» ocenený zlatou medailou Slovak Gold

DIAVA MAGIC
leštiaci prípravok na nábytok

Diava magic je jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok. Zanecháva ochranný film, príjemnú vôňu a prirodzený vzhľad.

Návod na použitie:

Diavu magic nanášajte na nábytok rovnomerne mäkkou handričkou. Po krátkom zaschnutí preleštite flanelom.


Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).


Pozor: Horľavá kvapalina a pary.Spôsobuje vážne podráždenie očí.Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.


Zloženie:

< 5% neiónový tenzid, silikónová emulzia, izopropanol, akrylátová disperzia, trietanolamín, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LINALOOL.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Objem: 250 ml

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com


Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

UFI: JH20-P0WY-C00D-01FE

pozor.png pozor.png

                     Pozor

Napíšte Váš názor

Diava magic 250 ml

» jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok
» zvláš vhodná na biely a svetlý nábytok, zanecháva ochranný film, príjemne vonia

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (11):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop