Fixinela perfekt kúpeľňa 500 ml + Krezosan fresh 500ml grátis

09214PP

Nový produkt

» čistiaci prostriedok na čistenie plastových vaní, umývadiel, vodovodných batérií, obkladačiek
» odstraňuje nečistoty a vodný kameň, zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu

Viac detailov

Akciová ponuka

2,24 €s DPH

2,49 €s DPH

-10%

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» čistiaci prostriedok na čistenie plastových vaní, umývadiel, vodovodných batérií,obkladačiek
» odstraňuje nečistoty a vodný kameň, zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu

FIXINELA perfekt
kúpeľňa

  • rýchlo a ľahko odstráni nečistoty a vodný kameň z vodovodných batérií, plastových vaní, umývadiel a obkladačiek
  • zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu.

Upozornenie:

Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).

Návod na použitie:

Prípravok nastriekajte na navlhčené znečistené miesto a rovnomerne rozotrite hubkou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Pozor: Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

< 5 % aniónové tenzidy, < 5 % neiónové tenzidy, < 5 % kyselina citrónová, 5-15% izopropanol, parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

UFI: NT10-N0DS-W00E-Q9SW

 
                      Pozor

+ KREZOSAN fresh 500ml grátis

tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Biocídny prípravok:

likviduje baktérie a kvasinky.

Vlastnosti:

Krezosan fresh plus je tekutý  čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom. Slúži na čistenie a dezinfekciu verejných hygienických a zdravotníckych priestorov, na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov podláh, chodieb, kúpeľní, sociálnych zariadení, a pod.
Krezosan fresh plus má  baktericídny účinok (doba pôsobenia 5 minút) a účinok proti  kvasinkám (doba pôsobenia 15 minút).

Účinná látka:

didecyl (dimetyl) amónium-chloridy 48250mg/kg.

Zloženie:

< 5% neiónový tenzid, izopropylalkohol, parfum , účinná látka: 48250 mg/kg didecyl (dimetyl) amónium-chloridy.

Dávkovanie a použitie:

Pred použitím prípravok pretrepať.
Pomocou mechanického rozprašovača prípravok naneste na ošetrované miesto. Nechajte pôsobiť a potom dôkladne opláchnite vodou.
Doporučujeme použitie v potravinárskom priemysle, v gastronickom priemysle, v zdravotníctve, v školstve, v službách, v domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Nebezpečenstvo:

Dráždi kožu.Spôsobuje vážne poškodenie očí.Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
Zozbierajte uniknutý produkt.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplotách + 5°C až  +30°C.

Balenie:

500ml

Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby a spotreby je vyznačený na obale.

Napíšte Váš názor

Fixinela perfekt kúpeľňa 500 ml + Krezosan fresh 500ml grátis

» čistiaci prostriedok na čistenie plastových vaní, umývadiel, vodovodných batérií, obkladačiek
» odstraňuje nečistoty a vodný kameň, zanecháva príjemnú vôňu a dokonalý lesk čistého povrchu

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

DOPRAVA ZDARMA

Nakúpte na našom e-shope v hodnote minimálne 25 EUR a dopravu máte ZDARMA!

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop